فناوری در آموزشtechnology in education
technology in education
نتایج آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی استان کردستان اعلام شد
اداره کل آموزش وپرورش کردستان نتایج آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی استان برای سال تحصیلی 90-89 را اعلام نمود .    [ادامه ...]

قبول شدگان و ذخیره های هنرستانهای نمونه دولتی استان کردستان
اداره کل آموزش وپرورش کردستان اسامی قبول شدگان و ذخیره های هنرستانهای نمونه دولتی استان برای سال تحصیلی 90-89 را اعلام نمود .    [ادامه ...]

زمان برگزاری معاینات پزشکی و مصاحبه عمومی و تخصصی
زمان برگزاری معاینات پزشکی و مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان مرحله اول استخدام آموزش وپرورش در استان کردستان اعلام شد    [ادامه ...]

قبول شدگان دبیرستانهای نمونه دولتی استان کردستان اعلام شد
اداره کل آموزش وپرورش کردستان اسامی دانش آموزان قبول شده دبیرستانهای نمونه دولتی استان را اعلام نمود    [ادامه ...]

چهارشنبه ششم مرداد ۱۳۸۹ | 7:40 | محمد فایق مجیدی دهگلان |